Стартира проект за изграждане на логистична зона срещу летище Пловдив
Стартира проект за изграждане на логистична зона срещу летище Пловдив

09/09/2008

Индустриална зона „Крумово" представлява обособен масив от около 85 дка (с възможност за нарастване до 100дка ) земеделски площи (ниви от четвърта и пета категория) собственост на дружества и фирми, контролирани от ПТ Холдинг АД.

Този масив предоставя възможност за обединяване (парцелиране) и оформяне , както на един голям парцел, така и на два до три самостоятелно обособени отделни подобекти, (разпределени според вида, различната дейност и обема) и в зависимост от необходимостта и интереса на потенциалните ползватели и собственици.

Зоната се намира северно от летище „Крумово", на 10км от гр.Пловдив, в близост до магистрала Тракия (основна пътна артерия за РБ, свързваща столицата София с пристанищния град Бургас).Ситуирана е в изключителна близост до стратегическите транспортни коридори съответно № 8 и №10, срещу летище Пловдив (обслужващо предимно карго и туристически чартъри, както и най-близкото летище до основното за България- София) .

Има изградени, добре развити и функциониращи локални пътни , ж.п. връзки и артерии, като всички тези фактори определят уникалното и атрактивно местоположение на проекта.

Местоположението на метри от самото летище „Пловдив" превръща зоната в изключително важен и стратегически фактор без аналог.