ЗЕМИ В АРБАНАСИ - гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Село Арбанаси се намира в непосредствена близост до гр.Велико Търново. През 2000г. селището е обявено за архитектурно-художествен резерват с национално значение. Едно от най-красивите български селища с много добре запазена уникална архитектура.

Имотът представлява 22 дка земи, в непосредствена близост до конната база и граничи със селището. Съгласно приетия от община Велико Търново устройствен план на района, теренът попада в границите на урбанизираната територия и по този начин е със статут на УПИ . В близост започна изграждане на няколко нови бази както и на голямо увеселително -атракционно заведение. Мястото е подходящо за изграждане както на вилно селище, така и на хотелски комплекс . Възможно е както разделяне на имота на по-малки парцели с цел изграждене на къщи в самостоятелни парцели, така и изграждане на селище с обща инфраструктура . До границите на имота има подадени ел. захранване и ВиК, както и изграден чакълиран път. Теренът е разположен в югоизточната част на Арбанаси с гледка към самото селище и към Велико Търново.