ПТ Холдинг АД – основен инициатор за създаването на нови индустриални зони в гр.Пловдив

09/09/2008

„Северна индустриална зона", обхващаща над 230дка по Карловско шосе в гр.Пловдив напрактика бе създадена изцяло с помощта и сътрудничеството на ПТ Холдинг АД.

Изградена бе напълно нова инфраструктура, парцелиране, комуникации и всички необходими за благоприятно развитие дейности. Вече успешно функционират и се развиват много фирми и дружества в сферата на производството, услугите и търговията. Там се намират представителствата на BMW, CITROEN и HONDA за региона, както и много разнородни български и чуждестранни фирми.