„ФИНТЕКС” ГАБРОВО

„Тринити пропъртис" ЕООД притежава промишлени халета в северната индустриална зона на гр. Габрово. Халетата са с обща площ от 32 000 кв.м. До всяко едно от тях има асфалтиран път, обновена  ВиК мрежа, има налични  високи ел. мощности. В парцела работят три трафопоста,.

Помещенията в халетата са с различна квадратура и са подходящи за производства, складови бази, включително за автомобили и транспортни средства, логистика и спедиция. Халетата са с площи от 600 кв.м., 1700 кв.м., 3000 кв.м. и 11 000 кв.м и с височини от 4,50 до 6,00 м, в някои от тях има изградени и подкранови пътища.  Част от сградите - около 2800 кв.м. е напълно реновирана и обособена със собствени подходи и товаро-разтоварни рампи.

Стратегическото местоположение на град Габрово в географския център на България определя значението му като важен транспортен възел и осигурява лесен достъп от всички посоки. Габрово е типичен индустриален град с традиционно развити текстилна и трикотажна промишленост, кожарска и обувна индустрия и машиностроене. С бързи темпове се развиват производствата на пластмасовите изделия и някои високотехнологични производства.