„ИНТЕРЗОНА” EООД

Основатели и съдружници на „Интерзона" ЕООД - Пловдив са „Тринити пропъртис" ЕООД и „Сиенит Холдинг" АД. Основна дейност на дружеството е създаването на индустриални зони - това включва изграждане на инфраструктура, парцелиране, промяна на статут, проектиране и строеж на производствени, складови и административни сгради. Освен изграждането,  „Интерзона" ЕООД  осъществява логистика и управление на промишлените зони.

ЛОГИСТИЧНА ЗОНА - гр. РУСЕ

По своето местоположение Русе се явява важен национален транспортен комуникационен и търговски възел с намиращи се на негова територия гранични пунктове на р.Дунав и свободна безмитна зона. Градът се явява и най-голямото пристанище на река Дунав.

„Интерзона" ЕООД е собственик  на терен от 66 дка. Теренът е с равнинен релеф, с правоъгълна форма, граничи с брега на река Дунав по протежение на повече от 1000 метра. По другата граница на терена е разположена дейставаща  ЖП линия, като отстоянието до товаро-разтоварната гара е не повече от 50 м. Теренът се намира в индустриален комплекс КТМ и е с изградена инфраструктура за подаване на питейна вода и вода за промишлени нужди, както и ел. захранване и газификация. Разстояние до Русе - 5 км.

Теренът е подходящ за изграждане на модерно пристанище с разтоварище и на мултимодален логистичен център с връзка между воден, железопътен и автотранспорт. Парцелът е подходящ също за изграждане на рафинерия или производствени халета, флекс сгради, складови помещения.