За нас

"Тринити Пропъртис" EООД е дружество регистрирано в гр. Пловдив и специализирано в реализизацията и управлението на инвестиционни проекти. Интересите на фирмата са насочени в областта на недвижимите имоти, анализа, консултациите и инвестициите в атрактивни проекти и производства.

Компанията работи интензивно от 2000г. Диверсификацията е основен принцип, в инвестиционната политика на фирмата. Следвайки този принцип през годините компанията е развила богато портфолио от участия в дружества, които са активни в различни сегменти на икономиката.

„Тринити Пропъртис" EООД си сътрудничи успешно с местните власти по регионите, където осъществява проектите и дейността си.

Благотворителните инициативи на дружеството са насочени към подпомагане на спорта, изобразителното изкуство, книгоиздаването, реставрацията на паметниците на културата, музикалните събития. Колекцията от платна на значими български художници може да бъде гордост за всеки ценител и част от нея създава уникална работна среда на екипа на „Тринити Пропъртис" EООД.

Компанията споделя идеята, че корпоративната социална отговорност е модерно виждане за бизнес поведение и бизнес отношения. Разбирането на необходимостта от стимулиране на творческите импулси, както и осигуряването на средства за решаване на социални проблеми, под формата на различни дарения, фирмата дефинира като част от адекватното и публично приемливо поведение на бизнеса.

"Тринити Пропъртис" ЕООД е универсален правоприемник на "ПТ-Холдинг" ЕАД.